środa, 25 maja 2016

Projekotwanie balustrady z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja balustrady z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku przypadków.

Sztachety PCV na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PVC na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu i planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy ploty PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz